ՍՊԱ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹ

 

1.Գինով  շոգեհարում  30րոպե                                                                     15.000 դրամ

2.Պիլինգ խաղողի  կորիզներով և պտղամսով  30րոպե                      15.000 դրամ

3.Հիդրոմերսող  լոգանք գինով  30 րոպե                                                  15.000 դրամ

4.Մարմնի  մերսում խաղողի կորիզների յուղով  40 րոպե                  15.000 դրամ

5.Դեմքի շոգեհարում գինով   15 րոպե                                                         5.000 դրամ

6.Դեմքի պիլինգ խաղողի  կորիզներով և պտղամսով 15 րոպե           5.000 դրամ

7.Դեմքի դիմակ խաղողով և գինով   20 րոպե                                            5.000 դրամ

8.Դեմքի մերսում խաղողի կորիզների  յուղով    20 րոպե                      5.000դրամ

9.Մերսող բազկաթոռ 15 րոպե                                  Նվեր                                                                

Ընդամենը`                       80.000 դրամ

 

ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ

1.Գինով  շոգեհարում  30րոպե                                                                   15.000 դրամ

2.Պիլինգ խաղողի աղացած կորիզներով և պտղամսով  30րոպե   15.000 դրամ

3.Հիդրոմերսող  լոգանք գինով  30 րոպե                                                 15.000 դրամ

4.Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով  40 րոպե   15.000 դրամ

5.Մերսող բազկաթոռ 15 րոպե                                                                        Նվեր 

Ընդամենը`             60.000  դրամ

 

 

Փաթեթների տրամադրման դեպքում անվճար տրվում է

1 գավաթ գինի

1 գավաթ հայկական խոտաբույսերով թեյ

 

ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

1-ին

1.Գինով  շոգեհարում  30րոպե                                                                     15.000 դրամ

2.Պիլինգ խաղողի աղացած կորիզներով և պտղամսով  30րոպե     15.000 դրամ

3.Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով  40 րոպե    15.000 դրամ

4.Մերսող բազկաթոռ 15 րոպե                                                                         Նվեր 

Ընդամենը`                45.000 դրամ

 

 2-րդ

1.Գինով  շոգեհարում  30րոպե                                                                   15.000 դրամ

2.Հիդրոմերսող  լոգանք գինով  30 րոպե                                                15.000 դրամ

3.Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով  40 րոպե   15.000 դրամ

4.Մերսող բազկաթոռ 15 րոպե                                                                       Նվեր 

Ընդամենը`                    45.000 դրամ

 

3-րդ

1.Գինով  շոգեհարում  30րոպե                                                                    15.000 դրամ

2.Պիլինգ խաղողի աղացած կորիզներով և պտղամսով  30րոպե    15.000 դրամ

3.Հիդրոմերսող  լոգանք գինով  30 րոպե                                                  15.000 դրամ

4.Մերսող բազկաթոռ 15 րոպե                                                                       Նվեր 

Ընդամենը`                     45.000  դրամ

 

4-րդ

1.Հիդրոմերսող  լոգանք գինով  30 րոպե                                                 15.000 դրամ

2.Պիլինգ խաղողի աղացած կորիզներով և պտղամսով  30րոպե    15.000 դրամ

3.Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով  40 րոպե   15.000 դրամ

4.Մերսող բազկաթոռ 15 րոպե                                                                       Նվեր 

Ընդամենը`                        45.000 դրամ

 

ԱԶՆՎԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

1-ին

1.Գինով  շոգեհարում  30րոպե                                                                 15.000 դրամ

2.Մարմնի պիլինգ խաղողի  կորիզներով և պտղամսով  30րոպե 15.000 դրամ

3.Մերսող բազկաթոռ 15 րոպե                                                                    Նվեր 

Ընդամենը`              30.000 դրամ

 

2-րդ

1.Գինով  շոգեհարում  30րոպե                                                                     15.000 դրամ

2.Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով  40 րոպե    15.000 դրամ

3.Մերսող բազկաթոռ  15 րոպե                                                                     Նվեր 

Ընդամենը`                    30.000 դրամ

 

3-րդ

1.Հիդրոմերսող լոգանք գինով 30 րոպե                                                   15.000 դրամ

2.Մարմնի պիլինգ խաղողի  կորիզներով և պտղամսով  30րոպե   15.000 դրամ

3.Մերսող բազկաթոռ  15 րոպե                                                                   Նվեր 

Ընդամենը`                       30.000 դրամ

 

4-րդ

1.Հիդրոմերսող լոգանք գինով 30 րոպե                                                   15.000 դրամ

2.Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով  40 րոպե   15.000 դրամ

3.Նվեր մերսող բազկաթոռ  15 րոպե                                                         Նվեր 

Ընդամենը`                        30.000 դրամ

 

                                                     

Արքայադստեր փաթեթներ

1-ին

1.Ոտնաթաթերի հիդրոմերսող  լոգանք գինով  20  րոպե                     5.000 դրամ

2.Ոտնաթաթերի պիլինգ  կորիզներով  և պտղամսով  15 րոպե          5.000 դրամ

3.Ոտնաթաթերի դիմակ գինով և խաղողով 20  րոպե                            5.000 դրամ

4.Ոտնաթաթերի մերսում խաղողի կորիզների յուղով    20 րոպե       5.000 դրամ

5.Մերսող բազկաթոռ                                                                                             Նվեր

Ընդամենը`                  20.000 դրամ

 

2-րդ

1.Ձեռքերի  լոգանք գինով  20  րոպե                                                             5.000 դրամ

2.Ձեռքերի պիլինգ խաղողի  կորիզներով և պտղամսով  15 րոպե      5.000 դրամ

3.Ձեռքերի դիմակ գինով և խաղողով 20  րոպե                                         5.000 դրամ

4.Ձեռքերի մերսում խաղողի կորիզների յուղով    20 րոպե                    5.000դրամ

5.Մերսող բազկաթոռ                                                                                        Նվեր 

Ընդամենը`                         20.000 դրամ

 

  3-րդ

1.Դեմքի շոգեհարում գինով   15 րոպե                                                         5.000 դրամ

2.Դեմքի պիլինգ խաղողի  կորիզներով   և պտղամսով  15 րոպե       5.000 դրամ

3.Դեմքի դիմակ խաղողով և գինով   15 րոպե                                          5.000 դրամ

4.Դեմքի մերսում խաղողի կորիզների  յուղով    15 րոպե                     5.000դրամ

5.Մերսող բազկաթոռ                                                                                    Նվեր 

Ընդամենը`                              20.000 դրամ